Система за имплантиране:
                                                  BICON implants


1.Имплантиране
     При наличие на достатъчно количество кост:
        - Първи хирургичен етап-имплантиране - 600.00 Евро                         за / оздравяване/ интегриране на импланта в коста са необходими 3 до 6месеца, взависимост долна или горна челюст.
          -Втори хирургичен етап - поставяне на надстройка /abutment post/ ,мукогингивална хирургия и поставяне на временна корона - 250.00 Eвро- За оформяне на венеца  са необходими 3-4 месеца,през които пациента остава с временната корона.
                            = сборна цена 850.00 Евро

2.Протезиране - /погледни: Видове протезиране за корона на 1 зъб/-  вариантите са няколко и пациента сам избира вида на короната.
               
              Информация за имплантите: www.bicon.com
                    Система за имплантиране:
                                Imtec implants


1.Имплантиране
     При наличие на достатъчно количество кост:
        - Първи хирургичен етап-имплантиране - 300.00 Евро                         за/ оздравяване/ интегриране на импланта в коста са необходими 3-5 месеца
          -Втори хирургичен етап-поставяне на цикатризационен винт/cosmetic healing abutments/ ,мукогингивална хирургия - 100.00 Eвро- за оздравяване са необходими 3-4 седмици
          -Трети етап- поставяне на надстройки/abutment post/-   различни видове от 100.00-200.00 Евро
                    = /сборна цена 500.00 или 600.00 Евро- според вида на надстройката/
                      Обща цена,с поставянето на   импланта,цикатризационния винт и надстройката /без короната/:
          -Един имплант- 500.00 или 600.00 Евро, в зависимост от вида на надстройката.
2.Протезиране - /погледни: Видове протезиране за корона на 1 зъб/-  вариантите са няколко и пациента сам избира вида на короната.
             Информация за имплантите:  www.intec.com
За съжаление, България остана за сега без вносител на тази система. Ще актуализираме информацията при поява на нов вносител.
                  Система за имплантиране:
                  D-r Ihde dental  -  KOS implant
1.Импланти за непосредствено натоварване.
Условия за поставянето им:

              -Налична кост -по схема след анализ на орпантомография и компютърна томография.
              -Качество на кост- определя се оперативно.
2.Протезиране - два вида:
               -Трайно
               - Временно                   
3.Цени: 300.00 Евро за един имплант, с поставянето му.
4.Схеми за имплантиране:
                -За  молар/кътник/- поставяне на 2 импланта
                -За 2 молара - поставяне на 3 импланта
                -Долна челюст/тотално обеззъбена/-поставяне минимум на 6 импланта
                -Горна челюст/тотално обеззъбена/-поставяне минимум на 8 импланта

Информация за имплантите: www.implant.com
                              Система за имплантиране:
                                                Alfa Gate implant
1.Имплантиране
     При наличие на достатъчно количество кост:
        - Първи хирургичен етап-имплантиране - 300.00 Евро.
За / оздравяване/ интегриране на импланта в коста са необходими 3 до 6месеца, взависимост долна или горна челюст.
          -Втори хирургичен етап - поставяне на надстройка /abutment post/ ,мукогингивална хирургия и поставяне на временна корона - 210.00 Eвро- За оформяне на венеца  са необходими 3-4 месеца,през които пациента остава с временната корона.
                            = сборна цена 510.00 Евро

2.Протезиране - /погледни: Видове протезиране за корона на 1 зъб/-  вариантите са няколко и пациента сам избира вида на короната.
               

  
Информация за имплантите: www.alfa-gate.com
                                  Система за имплантиране:
                                             T.B.R. Implants- Z1
1.Имплантиране
     При наличие на достатъчно количество кост:
        - Първи хирургичен етап-имплантиране - 500.00 Евро.
За / оздравяване/ интегриране на импланта в коста са необходими 3 до 6месеца, взависимост долна или горна челюст.
          -Втори хирургичен етап - поставяне на надстройка /abutment post/ ,мукогингивална хирургия и поставяне на временна корона - 170.00 Eвро- За оформяне на венеца  са необходими 3-4 месеца,през които пациента остава с временната корона.
                            = сборна цена 670.00 Евро

2.Протезиране - /погледни: Видове протезиране за корона на 1 зъб/-  вариантите са няколко и пациента сам избира вида на короната.

Информация за имплантите:
www.tbr-group.com/en/hybridimplant.html

                                  Система за имплантиране:
                                  Spectra System - Implant Direct
                                            
1.Имплантиране
     При наличие на достатъчно количество кост:
        - Първи хирургичен етап-имплантиране - 450.00 Евро.
За / оздравяване/ интегриране на импланта в коста са необходими 3 до 6месеца, взависимост долна или горна челюст.
          -Втори хирургичен етап - поставяне на надстройка /abutment post/ ,мукогингивална хирургия и поставяне на временна корона - 170.00 Eвро- За оформяне на венеца  са необходими 3-4 месеца,през които пациента остава с временната корона.
                            = сборна цена 620.00 Евро

2.Протезиране - /погледни: Видове протезиране за корона на 1 зъб/-  вариантите са няколко и пациента сам избира вида на короната.

Информация за имплантите:
http://www.implantdirect.com/eu/productsoverview.asp
    Видове протезиране за корона на  1 зъб :
пациента избира каква корона да се изработи


        Метало-керамика с неблагородна сплав,тангенциално препариране- 130.00 Евро
        Метало-керамика с неблагородна сплав, с керамична яка - 180.00 Евро
        Корона с метална основа и фотокомпозит- 130.00 Евро
        Временна корона с метална основа и гласкомпозит-80.00 Евро  /временно протезиране от 6 месеца до 2 години/
        Временна  корона -само от пластмаса без метал-50.00 Евро/временно протезиране от 3 до 6 месеца
        Галвано-керамика- 300.00 Евро
        Метало-керамика с благородни сплави-по споразумение


   
ПРИ ЛИПСА НА ДОСТАТЪЧНО КОСТ,НЕОБХОДИМА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИМПЛАНТ се прави хирургична подготовка за изграждане на кост /костна аугментация/ преди имплантирането. Този хирургичен етап се заплаща допълнително. Наличието на кост се определя по компютърната томография /3D скенер/ на пациента. Цената на този вид сканиране на горна и долна челюст е приблизително 160.00лв.
                

  
Договори за гаранция,подробен окончателен лечебен план се предоставят на пациента след медицинско заключение за общо състояние и компютърна томография на горна и долна челюст.

пишете тук
Базови цени на импланти
[нагоре/top]
[нагоре/top]
BICON implants
Dr.Ihde Dental-KOS implants
 
Copyright © 2008 Д-р Димитър Станков - standental.com. Всички права запазени.
Alfa-Gate implants
Alfa-Gate implants
TBR implants
Spectra System